Nobel Fredssenter / Nobel Peace Center

Vi har laget en brosjyre for Nobels Fredssenter. Målsetningen var å øke antallet besøkende og turister til et fantastisk, høyteknologisk senter som Nobels Fredssenter.

We made a brochure for The Nobel Peace Center. The aim was to show the public a visiting center packed with technology and exhibition of the winners of the Nobel Peace Prize since the beginning.

:by Deepak / Uniform Strategisk Design

  • For Brosjyre/Brochure